C#. Windows Forms. Приклад розробки успадкованої форми

Windows Forms. Приклад розробки успадкованої форми

У даній темі можна вивчити процес успадкування форми на основі базової. Дана тема базується на використанні матеріалу попередньої теми:


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

Вступ

У цьому завданні виконуються такі основі операції:

 • створюється успадкована (похідна) форма з базової форми;
 • успадкована форма налаштовується для конкретної роботи;
 • успадкована форма встановлюється стартовою при запуску додатку.

Успадкована форма отримує можливості базової форми та розширює (дововнює) їх своїми особливостями (методами, властивостями і т.д.).

 

Виконання

1. Завантаження та відкриття попередньої форми

На початку роботи потрібно створити п’ятикутну форму або деяку іншу форму, якщо потрібно успадкувати саме цю форму. Приклад розробки п’ятикутної форми у Microsoft Visual Studio 2019 наведено тут.

У нашому випадку після виконання проекту попереднього завдання базовою буде п’ятикутна форма.

 

2. Налаштування елементу управління button1

Налаштувати кнопку button1 (Close) наступним чином:

 • властивість Modifiers = protected. Це означає, що кнопка button1 видима в успадкованому коді (успадкованій формі). Компілятор автоматично здійснює зміни у файлі “Form1.Designer.cs”.

 

3. Додавання нової успадкованої форми

Щоб додати нову форму потрібно виконати наступні дії:

 • в меню Project вибрати команду “Add Form… (Windows Forms)” (рисунок 1). У результаті відкриється вікно “Add New Item” (рисунок 2);
 • у вікні “Add New Item” у списку категорій шаблонів задати “Windows Forms”;
 • у переліку шаблонів задати “Inherited Form (Windows Forms)”;
 • у полі Name задати ім’я файлу для нової форми newForm.cs (рисунок 2);
 • вибрати кнопку Add для переходу до наступного вікна “Instance Picker” (рисунок 3);
 • у наступному вікні “Instance Picker” потрібно задати базову форму, з якої буде успадкована наша форма. Дане вікно відображає усі форми поточного проекту. У нашому проекті тільки одна форма Form1, тому вибір невеликий. Базовою встановлюється форма Form1 (рисунок 3);
 • вибрати кнопку OK для завершення додавання нової успадковваної форми.

 

C#. Windows Forms. Microsoft Visual Studio 2019. Команда додавання нової форми

Рисунок 1. Команда додавання нової форми

 

C#. Windows Forms. Microsoft Visual Studio 2019. Додавання успадкованої форми

Рисунок 2. Вікно “Add New Item…”. Додавання успадкованої форми

 

C#. Windows Forms. Microsoft Visual Studio 2019. Налаштування базової форми

Рисунок 3. Налаштування базової форми

 

4. Програмний код успадкованої форми newForm

Після виконання попереднього пункту, Visual Studio згенерує програмний код нової форми. Нова форма має ім’я (Name) newForm і описується у файлах newForm.cs та newFormDesigner.cs.

Програмний код форми у файлі newForm.cs успадковує програмний код базової форми Form1:

namespace WindowsFormsApp4
{
 public partial class newForm : WindowsFormsApp4.Form1
 {
  public newForm()
  {
   InitializeComponent();
  }
 }
}

Після переходу в режим проектування нової форми можна помітити, що вона має п’ятикутну форму, як і попередня.

 

5. Налаштування властивостей у формі newForm

У новій формі потрібно налаштувати наступні властивості:

 • для кнопки button1 властивість Text = “Inherited”;
 • для кнопки button1 властивість BackColor = Red;
 • для форми властивість BackColor = Gold.

 

6. Встановити похідну форму в якості стартової

Якщо зараз запустити проект на виконання, то можна помітити, що програма запускається з форми Form1 – базової форми. Щоб встановити нову форму newForm в якості стартової, потрібно у файлі Program.cs у функції Main() рядок запуску базової форми

Application.Run(new Form1());

замінити на рядок запуску нової форми

Application.Run(new newForm());

Після запуску проекту на виконання, буде запускатись успадкована форма newForm.

 


Споріднені теми