Бази даних. SQL. Microsoft SQL Server Management Studio 18. Приклад створення найпростішого запиту

Microsoft SQL Server Management Studio 18. Приклад створення найпростішого запиту


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Пакет Microsoft SQL Server 2019. Загальні відомості про Microsoft SQL Server Management Studio 18

Система управління базами даних SQL Server 2019 розроблена корпорацією Microsoft. Ця система надає широкі можливості збереження даних та керування даними різних типів та об’ємів як на локальному сервері, так і в мережі.

Як відомо, управління будь-якою базою даних виконується з допомогою структурованої мови запитів SQL (Structured Query Language). Ця декларативна мова програмування дозволяє виконувати над базами даних різноманітні операції, якими можуть бути, наприклад, створення об’єктів бази даних,   модифікація об’єктів, створення систем контролю за доступом до бази даних тощо.

У системі Microsoft SQL Server базовою мовою запитів є мова Transact-SQL (T-SQL), яка розширює можливості стандартної мови SQL. Мова T-SQL є реалізацією стандарту ANSI/ISO.

Для того, щоб використовувати можливості SQL Server 2019 спершу потрібно її встановити з офіційного сайту www.microsoft.com. Процес встановлення не є предметом обговорення даної теми. Після встановлення SQL Server 2019 до послуг програміста надається ряд програм та програмних інструментів:

 • SQL Server 2019 Configuration Manager;
 • SQL Server 2019 Installation Center;
 • Microsoft SQL Server Management Studio 18;
 • Analysis Services Deployment Wizard 18;
 • SQL Server Profiler 18;
 • інше.

У нашому випадку, для створення запитів до бази даних потрібно використовувати програмний інструмент Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS).

З допомогою програми Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) можна керувати об’єктами (екземплярами) SQL Server та базами даних. Під поняттям “об’єкт” тут мається на увазі таблиця, зв’язок між таблицями, представлення, звіт тощо. Керування об’єктами включає можливості налаштування, адміністрування, спостерігання за базою даних тощо.

З допомогою запитів на мові T-SQL в SSMS можна виконувати множину різноманітних операцій над базою даних, а саме:

 • створення баз даних, таблиць, представлень, зв’язків між таблицями тощо;
 • модифікація структури бази даних, структури таблиць, даних у таблицях;
 • видалення об’єктів бази даних (таблиць, представлень тощо);
 • інші операції.

 

2. Створення запиту в Microsoft SQL Server Management Studio 18

Запити можна створювати до бази даних, яка розміщена як налокальному сервері, так і в “хмарному” середовищі. Для вивчення тем, пов’язаних з мовою Transact-SQL добре підходить використання домашнього комп’ютера в якості локального сервера.

2.1. Підключення локального сервера типу Database Engine

Попередньо потрібно підключити локальний сервер. Для цього у меню File потрібно викликати команду “Connect Object Explorer…” як показано на рисунку 1.

Microsoft SQL Server Management Studio. Команда "Connect Object Explorer...". Підключення локального сервера

Рисунок 1. Команда “Connect Object Explorer…“. Підключення локального сервера

У результаті відкриється вікно “Connect to Server“, яке показане на рисунку 2.

Microsoft SQL Server Management Studio. Microsoft SQL Server Management Studio. Вікно Connect to Server

Рисунок 2. Вікно “Connect to Server”

У вікні задаються базові елементи для коректного підключення, які перераховані нижче.

 1. Server type: – тип сервера. Тут пропонуються наступні опції (служби):
 • Database Engine – механізм (знаряддя) баз даних. Дозволяє працювати з базами даних;
 • Analysis Services – це підсистема аналітичних даних, яка використовується в підтримці прийняття рішень та бізнес-аналітиці;
 • Reporting Services – це сукупність локальних засобів та різноманітних служб призначених для створення та керування мобільними звітами та звітами з розбиттям на сторінки;
 • Integration Services – набір засобів для побудови рішень з інтеграції та перетворення даних на рівні підприємства;
 • Azure SSIS Integration Runtime – використання інфраструктури обчислень, яка використовується фабрикою даних Azure з метою інтеграції даних в різних мережних середовищах.

У нашому випадку вибираємо Database Engine.

 1. Server name: – тут задається ім’я сервера. У нашому випадку задається ім’я комп’ютера, що встановлене в системі Windows. Це ім’я можна подивитись з допомогою команди Properties утиліти This PC. Якщо вибрати перелік (спадне меню), то це ім’я повинно відобразитись першим у списку.
 2. Authentication: – це є вибір способу аутентифікації для доступу до бази даних. Система пропонує ряд способів (Windows authentication, SQL Server Authentication та інші). У нашому випадку потрібно вибрати Windows authentication.

Після того, як вибрано спосіб підключення, потрібно це підтвердити (кнопка Connect). У результаті відбудеться підключення до сервера. Вікно Microsoft SQL Server Management Studio буде мати приблизний вигляд, як показано на рисунку 3.

Microsoft SQL Server Management Studio. Вікно Object Explorer з відображенням поточного з’єднання з базою даних Microsoft SQL Server

Рисунок 3. Вікно Object Explorer з відображенням поточного з’єднання з базою даних Microsoft SQL Server

 

2.2. Створення SQL-запиту

SQL-запит може створюватись для різних баз даних, що є наявні в переліку утиліти Object Explorer. У найпростішому випадку створити SQL-запит можна викликом послідовності команд (рисунок 4)

File -> New -> Query with Current Connection

Microsoft SQL Server Management Studio. Створення запиту. Команда "Query with Current Connection"

Рисунок 4. Створення запиту. Команда “Query with Current Connection”

Після виконання команди створиться файл з запитом (SQLQuery1.sql) як показано на рисунку 5. У цьому файлі можна набирати текст запиту на мові Transact-SQL. Цей файл можна зберігати з допомогою відомих команд відкриття/збереження, змінювати його ім’я, копіювати тощо.

Microsoft SQL Server Management Studio. Текст файлу з запитом на мові T-SQL

Рисунок 5. Текст файлу з запитом на мові T-SQL

Система Microsoft SQL Server Management Studio дозволяє додавати декілька файлів запитів на мові SQL тією самою командою. Таким чином можна сформувати набір запитів, які будуть застосовуватись в залежності від ситуації.

 


Споріднені теми