Приклад створення/підключення локальної бази даних Microsoft SQL Server, яка розміщується в “*.mdf”-файлі

Приклад створення/підключення локальної бази даних Microsoft SQL Server, яка розміщується в “*.mdf”-файлі


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
Умова задачі

Використовуючи засоби Microsoft Visual Studio створити локальну базу даних, яка розміщується в “*.mdf”-файлі. Ім’я бази даних – “MyDataBase.mdf”. База даних повинна використовуватись в системі керування реляційними базами даних Microsoft SQL Server.


Виконання

1. Завантаження MS Visual Studio. Утиліта Server Explorer

Система Microsoft Visual Studio має в наявності потужні вбудовані засоби створення і керування базами даних. До таких засобів відноситься система керування реляційними базами даних Microsoft Visual Studio.

Для роботи з базами даних в системі Microsoft Visual Studio використовується утиліта Server Explorer (рисунок 1).

Щоб викликати вікно Server Explorer використовується команда

View -> Server Explorer

Visual Studio Server Explorer база данихРис. 1. Вікно Server Explorer

2. Створення бази даних
2.1. Команда “Connect to Database”

Є 2 способи створення нової бази даних, яка розміщується у локальному “*.mdf”-файлі:

 • виклик команди “Connect to Database” з меню Tools (рисунок 2);
 • натиск кнопки “Connect to Database” з меню Server Explorer (рисунок 3).

Visual Studio база даних підключенняРис. 2. Команда “Connect to Database …”

Visual Studio Server Explorer база даних підключенняРис. 3. Команда “Connect to Database” з панелі інструментів Server Explorer

2.2. Вікно “Add Connection”

Після виклику команди “Connect to Database” відкриється вікно “Add Connection” (рисунок 4).

база даних SQL Server Add connectionРис. 4. Вікно “Add Connection”

У вікні “Add Connection” є можливість виконувати такі операції:

 • задавати джерело даних (Data source);
 • створити новий або вибрати вже існуючий файл бази даних (Database file name);
 • задавати пароль для входу в базу даних (при необхідності);
 • перевірити з’єднання з базою даних (Test Connection);
 • задавати інші параметри.


Змінюємо джерело даних натиском на кнопці “Change…”. У результаті відкриється вікно “Change Data Source” (рисунок 5), в якому потрібно задати джерело даних (Data Source) та провайдера (Data provider). Пропонуються такі джерела даних:

 • база даних Microsoft Access, що розміщується у файлі “*.mdb”;
 • база даних, що підтримує доступ з допомогою драйверу ODBC;
 • база даних типу Microsoft SQL Server, в тому числі і локальний сервер SQLEXPRESS;
 • база даних “Microsoft SQL Server Compact 3.5”, що розміщується у файлах з розширенням “*.sdf”;
 • база даних “Microsoft SQL Server Database File”, що розміщується у файлах з розширенням “*.mdf”;
 • база даних Oracle.

У нашому випадку (згідно з умовою задачі) потрібно вибрати “Microsoft SQL Server Database File”.

SQL Server джерело дані база данихРис. 5. Вікно зміни джерела даних. Вибір Microsoft SQL Server Database File

У полі “Database file name (new of existing)” потрібно ввести назву нової бази даних, яка має створюватись. У нашому випадку вводиться ім’я “MyDataBase.mdf” (рисунок 6). З допомогою кнопки “Browse …” можна задати папку, в якій буде розміщуватись файл бази даних “MyDataBase.mdf”.

На рисунку 6 задано ім’я новостворюваної бази даних, яка розміщується за таким шляхом:

D:\Programs\C_SHARP\TermPaper1\MyDataBase.mdf

SQL Server ім'я база данихРис. 6. Задавання імені новостворюваної бази даних “MyDataBase.mdf”

Після натиску на OK система видасть вікно (рисунок 7), в якому потрібно підтвердити створення нової бази даних.

SQL Server база даних створенняРис. 7. Підтвердження створення нової бази даних

Після виконаних дій, буде створено нову базу даних з іменем “MyDataBase.mdf”. Поки що база даних не містить жодної таблиці, представлення, діаграми тощо (рисунок 8).

У базі даних програміст має можливість створювати власні таблиці, діаграми, представлення, збережені процедури, функції, типи та збірки.

Тепер базу даних “MyDataBase.mdf” можна використовувати у власних проектах.

SQL Server відображення база даних Server ExplorerРис. 8. Відображення бази даних “MyDataBase.mdf” у вікні Server Explorer

3. Додавання вже існуючої бази даних до переліку баз даних Server Explorer

Вікно Add Connection … (рисунок 4) дозволяє також додавати раніше створену базу даних до переліку баз даних, що відображаються у вікні Server Explorer. У цьому випадку з допомогою кнопки “Browse…” (рисунок 4) потрібно вибрати раніше створений “*.mdf”-файл бази даних.

У результаті вибраний файл буде підключений до переліку баз даних, що відображаються у Server Explorer. Після цього цей файл можна використовувати у проектах на MS Visual Studio.


Зв’язані теми