Приклад створення запиту в базі даних MS SQL Server. База даних розміщується в локальному файлі *.mdf

Приклад створення запиту в базі даних MS SQL Server. База даних розміщується в локальному файлі *.mdf


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
Умова задачі

Задано базу даних, яка розміщується у файлі Education.mdf. База даних містить дві зв’язані між собою таблиці Student та Session.

Таблиці зв’язані між собою за полем ID_Book.

Використовуючи засоби Microsoft Visual Studio створити запит з іменем Query1, який буде мати наступну структуру:

Назва поля Таблиця
Num_Book Student
Name Student
Mathematics Session
Informatics Session
Philosophy Session
Average Обчислювальне поле

Виконання (покрокова інструкція)

1. Завантажити Microsoft Visual Studio
2. Підключити базу даних Education.mdf до переліку баз даних утиліти Server Explorer

Щоб не витрачати час на розробку та зв’язування таблиць бази даних Education.mdf, архів з готовою базою даних можна завантажити тут. Після завантаження та збереження в деякій папці, базу даних потрібно розархівувати та підключити до переліку баз даних утиліти Server Explorer.

Підключення бази даних реалізується одним з декількох стандартних способів:

 • вибором команди “Connect to Database…” з меню Tools;
 • вибором кнопки (команди) “Connect to Database…” з утиліти Server Explorer.

У результаті, відкриється вікно майстра, в якому з допомогою декількох кроків (вікон) потрібно налаштувати підключення бази даних.

Visual Studio додавання/підключення база даних

Рис. 1. Способи додавання/підключення бази даних

Детальний опис того, як здійснюється підключення бази даних типу Microsoft SQL Server в Microsoft Visual Studio, наведено в темі:

Після підключення вікно утиліти Server Explorer матиме вигляд як показано на рисунку 2.

Visual Studio Server Explorer база даних

Рис. 2. Утиліта Server Explorer з підключеною базою даних Education.mdf

3. Додавання нового запиту. Команда “New Query”

До бази даних можна створювати запити. У нашому випадку потрібно створити запит згідно з умовою задачі.

Запит створюється з допомогою команди “New Query”, яка викликається з контекстного меню (рисунок 3). Щоб викликати команду, достатньо зробити клік правою кнопкою мишки в області поля, що виділене для відображення елементів бази даних Education.mdb. Слід зауважити, що запити не зберігаються системою. Для відображення збережених (складних) запитів використовуються представлення (Views).На рисунку 3 відображено контекстне меню, що викликається при натиску на вкладці Views (представлення). У цьому меню потрібно вибрати команду “New Query”. Ця команда є в переліку контекстних меню інших складових бази даних (таблиць, діаграм тощо).

SQL Server команда New Query

Рис. 3. Команда New Query

У результаті відкриється вікно “Add Table”, в якому потрібно вибрати таблиці, дані з яких будуть використовуватись у запиті (рисунок 4).

SQL Server таблиця запит

Рис. 4. Вибір таблиць, що будуть використовуватись у запиті

Для нашого випадку потрібно вибрати обидві таблиці. У результаті вікно Microsoft Visual Studio прийме вигляд, як показано на рисунку 5.

Visual Studio запит вікно

Рис. 5. Вікно MS Visual Studio після створення запиту

У таблицях потрібно виділити поля, що будуть використовуватись у запиті. Порядок вибору полів має відповідати відображенню їх у запиті згідно з умовою задачі. Це означає, що спочатку вибираються поля таблиці Student (NumBook, Name), а потім вибираються поля таблиці Session (Mathematics, Informatics, Philosophy).

Для нашого випадку вибір полів зображено на рисунку 6.

SQL Server поле запит

Рис. 6. Вибір полів для запиту

Як видно з рисунку 6, у нижній частині вікна відображається запит на мові SQL, сформований системою

SELECT Student.Num_Book, Student.Name, Session.Mathematics,
    Session.Informatics, Session.Philosophy
FROM Session INNER JOIN
     Student ON Session.ID_Book = Student.ID_Book
4. Додавання обчислюваного поля Average

Щоб створити обчслювальне поле Average, потрібно у вікні, де відображається SQL-запит змінити текст цього запиту. Наприклад:

SELECT Student.Num_Book, Student.Name, Session.Mathematics, Session.Informatics, Session.Philosophy,
    (Session.Mathematics + Session.Informatics + Session.Philosophy) / 3.0 AS Average
FROM  Session INNER JOIN
      Student ON Session.ID_Book = Student.ID_Book

Додається обчислювальне поле Average, що є середнім арифметичним (рисунок 7).

SQL Server обчислювальне поле

Рис. 7. Додавання обчислювального поля Average

5. Запуск запиту на виконання. Команда “Execute SQL”

Щоб запустити на виконання запит, використовується кнопка “Execute SQL” (рисунок 8).

У нижній частині вікна на рисунку 8 зображено результат виконання запиту.

SQL Server виконати запит

Рис. 8. Кнопка “Execute SQL” запуску запиту на виконання та результат виконання запиту

Інший спосіб запуску запиту на виконання – команда “Execute SQL” з меню “Query Designer”.


Зв’язані теми