Бази даних. Приклад створення представлення (View) в базі даних типу MS SQL Server засобами MS Visual Studio. Створення обчислювального поля

Приклад створення представлення (View) в базі даних типу MS SQL Server засобами MS Visual Studio. Створення обчислювального поля

У даній темі описується покроковий детальний процес створення представлення (view) на прикладі бази даних Education.mdf, що розміщується в локальному файлі. База даних призначена для роботи під керуванням СКБД Microsoft SQL Server.

Використовуючи даний приклад, можна навчитись створювати власні представлення даних, що отримуються з таблиць. На основі представлень можна створювати звіти для відображення результатів роботи програми у зручному паперовому вигляді.


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
Умова задачі

Задано базу даних, яка розміщується у файлі Education.mdf. База даних містить дві, зв’язані між собою, таблиці Student та Session.

Таблиці зв’язані між собою за полем ID_Book.

Використовуючи засоби Microsoft Visual Studio створити представлення (View) з іменем View1, яке буде мати наступну структуру:

Назва поля Таблиця
Num_Book Student
Name Student
Mathematics Session
Informatics Session
Philosophy Session
Average Обчислювальне поле

 

Виконання

1. Завантажити Microsoft Visual Studio
2. Підключити базу даних Education.mdf до переліку баз даних утиліти Server Explorer

Щоб не витрачати час на розробку та зв’язування таблиць бази даних Education.mdf, архів з готовою базою даних можна завантажити тут. Після завантаження архіву, розпакування та збереження в деякій папці, базу даних потрібно підключити до переліку баз даних утиліти Server Explorer.

Підключення бази даних реалізується одним з декількох стандартних способів:

 • вибором команди “Connect to Database…” з меню Tools;
 • вибором кнопки (команди) “Connect to Database…” з утиліти Server Explorer.

У результаті, відкриється вікно майстра, в якому потрібно налаштувати базу даних.

Visual Studio підключення база даних

Рис. 1. Способи додавання/підключення бази даних

Процес налаштування бази даних виконується послідовно з уточненнями. Відкриваються вікна, в яких задаються відповідні налаштування.

Детальний опис того, як здійснюється підключення бази даних типу Microsoft SQL Server в Microsoft Visual Studio, наведено в темі:

Після підключення, вікно утиліти Server Explorer матиме вигляд як показано на рисунку 2.

Visual Studio Server Explorer база даних

Рис. 2. Утиліта Server Explorer з підключеною базою даних Education.mdf

 

3. Додавання нового представлення (View). Команда “Add New View”

Система Microsoft Visual Studio дозволяє створювати представлення даних (views). Самі представлення тільки відображають дані таблиць у зручному форматі. Вони не є безпосередньо даними таблиць (Tables). У нашому випадку потрібно створити представлення згідно з умовою задачі.Перегляд створюється з допомогою команди “Add New View”, яка викликається з контекстного меню (рисунок 3).

SQL Server команда "Add New View..."

Рис. 3. Команда “Add New View…”

У результаті відкриється вікно “Add Table”, в якому потрібно вибрати таблиці, дані з яких будуть використовуватись у представленні (рисунок 4).

SQL Server таблиця запит

Рис. 4. Вибір таблиць, що будуть використовуватись у запиті

Для нашого випадку потрібно вибрати обидві таблиці.

У результаті вікно Microsoft Visual Studio прийме вигляд, як показано на рисунку 5.

SQL Server представлення вікно

Рис. 5. Вікно Microsoft Visual Studio після створення представлення

У таблицях потрібно виділити поля, що будуть використовуватись у представленні. Порядок вибору полів має відповідати відображенню їх у запиті згідно з умовою задачі. Це означає, що спочатку вибираються поля таблиці Student (NumBook, Name), а потім вибираються поля таблиці Session (Mathematics, Informatics, Philosophy).

Для нашого випадку вибір полів зображено на рисунку 6.

Visual Studio представлення поле

Рис. 6. Вибір полів для представлення

Як видно з рисунку 6, у нижній частині вікна відображається представлення на мові SQL, сформоване системою

SELECT dbo.Student.Num_Book, dbo.Student.Name,
    dbo.Session.Mathematics, dbo.Session.Informatics,
    dbo.Session.Philosophy
FROM dbo.Session INNER JOIN
    dbo.Student ON dbo.Session.ID_Book = dbo.Student.ID_Book

 

4. Додавання обчислюваного поля Average

Щоб створити обчслювальне поле Average, потрібно в нижній частині змінити текст SQL-запиту для представлення (див. рисунок 6, нижня частина). Наприклад:

SELECT dbo.Student.Num_Book, dbo.Student.Name,
    dbo.Session.Mathematics, dbo.Session.Informatics,
    dbo.Session.Philosophy,
   (dbo.Session.Mathematics + dbo.Session.Informatics + dbo.Session.Philosophy)/3.0 AS Average
FROM  dbo.Session INNER JOIN
     dbo.Student ON dbo.Session.ID_Book = dbo.Student.ID_Book

Додається поле Average, яке додає обчислювальне поле, що є середнім арифметичним (рисунок 7).

База даних SQL Server обчислювальне поле

Рис. 7. Додавання обчислювального поля Average

 

5. Запуск SQL-запиту для відображення представлення

У нижній частині вікна на рисунку 7 зображено результат виконання SQL-запиту для представлення. Виконання запиту здійснюється викликом команди “Execute SQL” з меню “Query Designer” або натиском на кнопці ‘!’, як зображено на рисунку 8).

SQL Server SQL-запит команда

Рис. 8. Виклик запуску SQL-запиту

 


6. Збереження представлення

Після виклику команди

File->Save All

відкриється вікно “Choose Name” (рисунок 9), в якому потрібно задати ім’я новоствореного представлення. У нашому випадку можна залишити ім’я (View1), що пропонується системою за замовчуванням.

Visual Studio представлення вікно

Рис. 9. Вікно задавання імені для представлення

 

7. Відображення представлення у вікні Server Explorer

Після збереження представлення, вікно утиліти Server Explorer буде мати вигляд, як показано на рисунку 10. Як видно з рисунку, представлення View1 відображається у вікні Server Explorer.

Visual Studio Server Explorer представлення

Рис. 10. Вікно Server Explorer з відображенням представлення View1

 

8. Перегляд результатів роботи представлення. Команда “Show Results”

З допомогою команди “Show Results” з контекстного меню, можна переглянути результат виконання представлення View1 (рисунок 11).

MS SQL Server представлення

Рис. 11. Виклик команди “Show Results”

Після виклику команди “Show Results” з’явиться вікно, в якому відобразиться результат виконання SQL-запиту для представлення View1.

SQL Server представлення результат рисунок

Рис. 12. Результат виконання представлення

 


Зв’язані теми