C#. Оператор циклу do-while. Приклади використання
Оператор циклу do-while. Приклади використання


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Оператор циклу do-while. Особливості використання. Загальна форма

Оператор do-while використовується для організації циклічного процесу. Відмінність цього оператора від оператора while полягає в тому, що тіло оператора do-while буде виконано як мінімум один раз незалежно від значення умови виконання циклу.

Загальна форма оператора

do
{
 // інструкції, оператори
 // ...
}
while (умова)

де

 • умова – умова виконання циклічного процесу. Якщо значення умова = True, то будуть виконуватись оператори, розміщені між фігурними дужками { } (словами do та while).

 

2. Схема роботи оператора циклу do-while

 На рисунку 1 відображена схема роботи циклу do-while.

C#. Схема роботи оператора циклу do-while

Рис. 1. Схема роботи оператора циклу do-while

 

3. Приклади розв’язку задач з оператором циклу do-while
3.1. Обчислення суми чисел послідовності

Дана непуста послідовність цілих чисел, яка закінчується нулем. Обчислити суму всіх чисел послідовності.

Текст програми для додатку типу Console Application наступний

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp8
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   int number; // число, яке вводиться
   int summ = 0; // сума чисел

   // Цикл вводу чисел, 0 - вихід
   do
   {
    // Ввести число з клавіатури
    Console.Write("Input number (0 - exit): ");
    number = Int32.Parse(Console.ReadLine());

    // Обчислити суму
    summ += number;
   } while (number != 0);

   // Вивести суму
   Console.WriteLine("sum = {0}", summ);
   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат виконання програми

Input number (0 - exit): 1
Input number (0 - exit): 9
Input number (0 - exit): 2
Input number (0 - exit): -3
Input number (0 - exit): 0
sum = 9


 

3.2. Пошук значення в ряді чисел

Дано число a (1<a≤1.5). Серед чисел

знайти перше, менше a.

Текст програми для додатку типу Console Application.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp8
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   double a, t;
   int n;

   // Ввід значення a
   Console.Write("a = ");
   a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

   // Перевірка, чи значення a є коректне
   if ((a < 0) || (a > 1.5))
   {
    Console.WriteLine("Error. The value of a is incorrect.");
    return;
   }

   n = 1;

   // цикл пошуку n
   do
   {
    n++;
    t = 1 + 1.0 / n;
   } while (t >= a);

   // Вивести t, n
   Console.WriteLine("t = {0:f6}, n = {1}", t, n);
   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат виконання програми

a = 1.22
t = 1.200000, n = 5

 

3.3. Визначення кількості цифр у числі

Дано натуральне число. Визначити кількість цифр 7 в ньому.

Текст програми для додатку типу Console Application наступний

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp8
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Визначення кількості цифр 7 у числі
   int number;
   int t;
   int k;

   // Ввід числа
   Console.Write("number = ");
   number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

   if (number<0)
   {
    Console.WriteLine("Error. Incorrect number.");
    Console.ReadKey();
    return;
   }

   // Обчислення
   t = number; // зробити копію з number
   k = 0;

   // цикл обчислення k
   do
   {
    if (t % 10 == 7) k++;
    t = t / 10;
   } while (t > 0);

   Console.WriteLine("k = {0}", k);
   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат виконання програми

number = 45277
k = 2

 

3.4. Визначення закономірності в послідовності

Дано натуральне число. Визначити, чи є послідовність його цифр при перегляді зліва направо впорядкованою за спаданням. Наприклад, для числа 9621 відповідь позитивна, для числа 8340 відповідь негативна.

Текст програми для додатку типу Console Application

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp8
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Визначення чи цифри числа утворюють спадаючу послідовність
   int number;
   int t1, t2;
   bool f;

   // Ввід числа
   Console.Write("number = ");
   number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

   if (number<0)
   {
    Console.WriteLine("Error. Incorrect number.");
    Console.ReadKey();
    return;
   }

   // Обчислення
   t1 = number % 10;
   f = true;

   // цикл do-while
   do
   {
    t2 = t1;
    number = number / 10;
    t1 = number % 10;
    if (t1 < t2)
    {
     f = false;
     break; // послідовність не спадаюча
    }
   } while (number > 10);

   if (f == true)
    Console.WriteLine("The sequence is decreasing.");
   else
    Console.WriteLine("The sequence is not decreasing.");
   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат виконання програми

number = 88765521
The sequence is decreasing.

 


Зв’язані теми