C#. Оператори break, continue, goto. Приклади застосування
Оператори break, continue, goto. Приклади застосування


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Оператор break. Призначення

У мові C# оператор break має два основні напрямки застосування:

 • в операторах циклу оператор break використовується для завершення циклічного процесу (переривання роботи циклу). Така дія необхіна, коли потрібно перервати виконання циклу в залежності від деякої умови;
 • в операторі вибору switch застосування оператора break потрібно щоб реалізувати вихід з даного оператора.

 

2. Оператор continue. Призначення

Оператор continue застосовується всередині тіла циклу. Оператор припиняє виконання поточної ітерації і переходить наступної ітерації (наступного кроку циклу). Використання оператора continue в циклі ефективне, коли потрібно пропустити деякі ітерації в залежності від умови.

 

3. Оператор goto. Призначення

Оператор goto призначений для виконання безумовного переходу в програмі. Загальна форма використання оператора goto наступна

goto label;

де label – мітка в програмі для реалізації переходу.

У програмуванні на C# оператор goto може застосовуватись в двох аспектах:

 • в тілі програми (деякої функції) для організації переходу між операторами;
 • в операторі switch для переходу до однієї з міток case.

Якщо в програмі потрібно перейти на мітку з іменем m1, то фрагмент програмного коду може бути наступним

m1:

// оператори
// ...

if (умова) goto m1;

тут умова – умовний вираз згідно синтаксису C#.

Використання оператора goto в програмі вважається поганим тоном в програмуванні. Це пов’язано з тим, що надто часте використання оператора goto в програмі плутає програмний код та ускладнює його сприйняття. Тому, по можливості, рекомендовано замінювати goto операторами циклу. Однак, це тільки рекомендація. 

4. Приклади програм з використанням оператора break

Приклад 1. Дана послідовність з 10 чисел. Визначити, чи є ця послідовність впорядкованою за зростанням. У випадку негативної відповіді визначити порядковий номер першого числа, що порушує дану послідовність.

Один з можливих розв’язків задачі для додатку типу Console Application наступний

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp8
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Визначення, чи є послідовність зростаючою
   int num, pnum, pos = 0;
   int i;

   Console.WriteLine("Enter numbers:");

   // цикл вводу чисел (до 10 чисел)
   i = 0;
   num = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   pnum = num;
   while (i < 9)
   {
    // якщо не перший раз виконується тіло циклу
    if (pnum > num)
    {
     // послідовність не є зростаючою
     pos = i; // запам'ятати порядковий номер
     break; // вихід з циклу
    }
    pnum = num;
    i++;
    num = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   }

   if (i == 9)
    Console.WriteLine("The sequence is ascending.");
   else
   {
    Console.WriteLine("The sequence is not ascending.");
    Console.WriteLine("break position = {0}", pos + 1);
   }
   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Як видно з вищенаведеного коду, якщо послідовність не є зростаючою, то вихід з циклу while відбувається з допомогою оператора break.

Результат виконання програми

Enter numbers:
5
6
4
The sequence is not ascending.
break position = 3

Приклад 2. Дано деяку послідовність цілих чисел, яка завершується числом 15. Реалізувати обчислення суми елементів послідовності. Число 15 в суму не включати.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp8
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Обчислення суми елементів послідовності
   int num;
   int sum;

   Console.WriteLine("Enter numbers:");

   // цикл вводу чисел, використано оператор do-while
   sum = 0; // шукана сума
   do
   {
    num = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    if (num == 15) break; // вихід з циклу, якщо введене число 15
    sum = sum + num;
   } while (true); // вічний цикл

   Console.WriteLine("sum = {0}", sum);
   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат виконання програми

Enter numbers:
5
5
6
8
2
15
sum = 26

 

5. Приклади програм з використанням оператора continue

Приклад 1. Дано послідовність цілих чисел, яка завершується числом 0. Обчислити суму елементів послідовності, номери позицій яких кратні 3 (елементи на позиціях 3, 6, 9 …). Вважати, що нумерація позицій елементів починається з 1.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp8
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Обчислення суми елементів послідовності,
   // які лежать на позиціях кратних 3
   int num;
   int sum;
   int i;

   Console.WriteLine("Enter numbers:");
   // цикл вводу чисел, використано оператор do-while
   sum = 0; // шукана сума
   i = 0;
   do
   {
    num = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    i++;

    // якщо позиція рівна 3, то пропустити підсумовування
    if (i % 3 != 0) continue;
    sum = sum + num;
   } while (num != 0);

   Console.WriteLine("sum = {0}", sum);
   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат виконання програми

Enter numbers:
1
1
100
2
2
215
3
3
150
5
6
0
sum = 465

Приклад 2. Дано послідовність дійсних чисел, яка завершується числом -1. Обчислити суму елементів послідовності, значення яких знаходяться в межах [1.7 … 2.7].

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp8
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Обчислення суми елементів послідовності,
   // значення яких є в межах [1.7 .. 2.7]
   const double MIN = 1.7;
   const double MAX = 2.7;
   double sum = 0;
   double number = 0;

   Console.WriteLine("Enter numbers:");

   while (number != -1)
   {
    number = Double.Parse(Console.ReadLine());
    if ((number < MIN) || (number > MAX))
     continue;
    sum += number;
   }

   Console.WriteLine("sum = {0}", sum);
   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат виконання програми

Enter numbers:
1.1
2
3.1
-4.5
1.9
-1
sum = 3.9

 

6. Приклади програм з використанням оператора goto

Приклад 1. Організувати циклічний процес обчислення суми елементів послідовності з допомогою оператора goto. Кінець послідовності – число 0.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp8
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Обчислення суми елементів послідовності,
   // оператор goto
   double sum = 0;
   double number;

   Console.WriteLine("Enter numbers:");

   number = 1;

   // мітка, символізує початок блоку що повторюється
   begLoop:

   number = Double.Parse(Console.ReadLine());
   if (number != 0)
   {
    sum += number;
    goto begLoop; // перехід на мітку begLoop
   }

   Console.WriteLine("sum = {0}", sum);
   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат виконання програми

Enter numbers:
5
6
1
0
sum = 12

 


Зв’язані теми