C++. Реалізація стеку як однозв’язного списку

Реалізація стеку як однозв’язного списку

У даній роботі наведено приклад шаблонного класу Stack<T>, який реалізує стек у вигляді однозв’язного списку. Пройшовши покроково дану інструкцію можна отримати працездатний клас стеку.
Перед вивченням даної теми рекомендується ознайомитись з наступними темами:

Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. API класу Stack<T>. Вимоги клієнта
У даній статті стек реалізується в шаблонному класі Stack<T>. Для цього класу визначено наступний API:
Для коректної роботи класу (копіювання, звільнення пам’яті тощо) визначено загальнодоступні додаткові функції.

 

2. Програмний код класу Stack<T>
2.1. Оголошення пустого класу Stack<T>
На самому початку потрібно оголосити пустий шаблонний клас Stack<T>, який оперує узагальненим типом T:
#include <iostream>
using namespace std;

template <class T>
class Stack
{

};

 

2.2. Прихована структура Node<T>
У розділ private вводиться структура, яка описує один вузол в стеку. На рисунку 1 зображено вигляд структури
C++. Стек як однозв'язний список. Структура, що описує вузол Note<T>
Рисунок 1. Структура Node<T>
Програмний код структури в класі наступний
template <class T>
class Stack
{
private:
 // Внутрішня структура
 template <class T>
 struct Node
 {
  T data;
  Node<T>* next;
 };
};

 

2.3. Ввід внутрішніх полів head та size
У розділ private класу вводяться внутрішні поля, які мають наступне призначення:
 • head – покажчик на вершину стеку;
 • size – розмір стеку.
Фрагмент коду з введеними полями має наступний вигляд:
...

template <class T>
class Stack
{
private:

 ...

 Node<T>* head; // покажчик на вершину стеку
 unsigned int size; // розмір стеку
};

...

 

2.4. Внутрішня функція Copy()
В конструкторі копіювання та операторі копіювання потрібно виконувати операцію копіювання стеку з зовнішнього об’єкту у внутрішню структуру даних на яку вказує покажчик head (вершина стеку).
Тому, з метою оптимізації коду в розділ private класу потрібно ввести фунцію Copy()
private:

 ...

 // Функція Copy() - використовується, якщо потрібно
 // отримати копію стеку у внутрішні дані
 void Copy(Node<T>* _head)
 {
  // 1. Перевірка
  if (_head == nullptr)
   return;

  // 2. Додаткові змінні
  Node<T>* p = _head; // Встановити покажчик на вершину стеку
  bool f_first = true;
  Node<T>* p2 = nullptr;
  Node<T>* p3 = nullptr;

  // 2. Цикл обходу стеку
  size = 0; // к-сть елементів у стеку

  while (p != nullptr)
  {
   // 2.1. Виділити пам'ять і заповнити її значеннями
   try
   {
    p2 = new Node<T>;
    p2->data = p->data;
    p2->next = nullptr;

    // 2.2. Перевірка, чи додається перший елемент
    if (f_first)
    {
     // 2.3. Якщо додається перший елемент
     head = p2;
     p3 = p2;
     f_first = false;
    }
    else
    {
     // 2.4. Якщо додається не перший, то
     //      встановити покажчик next
     p3->next = p2;
     p3 = p3->next;
    }

    // 2.4. Збільшити кількість елементів
    size++;

    // 2.5. Перейти на наступний елемент
    p = p->next;
   }
   catch (bad_alloc e)
   {
    cout << e.what();
   }
  }
 }

 

2.5. Звільнення пам’яті, що була виділена під стек. Метод Free()
Важливою операцією є звільнення стеку, яке може викликатись з оператора присвоєння копіюванням та деструктора. Ця операція реалізується з допомогою private-функції Free().
...

private:

 ...

 // Метод, що звільняє пам'ять під стек
 void Free()
 {
  // 1. Встановити покажчик на вершину стеку
  Node<T>* p = head;

  // 2. Обхід стеку і звільнення пам'яті
  while (p != nullptr)
  {
   head = head->next;
   delete p;
   p = head;
   size--; // не обов'язково
  }
 }

 

2.6. Конструктор Stack()
У розділ public вводиться конструктор, який створює пустий стек.
public:

 // Створити пустий стек
 Stack()
 {
  head = nullptr;
  size = 0;
 }

 

2.7. Функція Push(). Додати елемент до стеку
Для додавання елементу в стек використовується функція Push(). Елемент додається до вершини стеку. Відповідно покажчик head зсувається.
public:

 ...

 // Додати елемент до стеку
 void Push(T item)
 {
  try
  {
   // 1. Якщо перший елемент
   if (size == 0)
   {
    head = new Node<T>;
    head->next = nullptr;
    head->data = item;
   }
   else
   {
    // 2. Якщо не перший елемент
    // 2.1. Створити нову комірку і заповнити її даними
    Node<T>* p2 = new Node<T>;
    p2->data = item;
    p2->next = nullptr;

    // 2.2. Перенаправити покажчики
    p2->next = head;
    head = p2;
   }

   // Збільшити к-сть елементів у стеку
   size++;
  }
  catch (bad_alloc e)
  {
   cout << e.what();
  }
 }

 

2.8. Метод Pop(). Витягнути елемент зі стеку
Витягування елементу зі стеку реалізується з допомогою методу Pop(), опис якого подано нижче.
public:

 ...

 // Витягнути елемент зі стеку
 T Pop()
 {
  // 1. Перевірка
  if (size == 0)
   return 0;

  // 2. Запам'ятати елемент, який буде повертатись
  T item = head->data;

  // 3. Встановити додатковий покажчик на голову
  Node<T>* p = head;

  // 4. Перемістити голову
  head = head->next;

  // 5. Звільнити пам'ять під голову
  delete p;

  // 6. Зменшити кількість елементів у стеку
  size--;

  // 7. Повернути елемент
  return item;
 }

 

2.9. Вивід стеку на екран. Метод Show()
З метою контролю правильності виконання програми, у клас вводиться метод Show(), що відображає стек.
// Вивід стеку на екран
void Show(string msg)
{
 Node<T>* p = head;
 cout << msg << " => ";
 while (p != nullptr)
 {
  cout << p->data << "  ";
  p = p->next;
 }
 cout << endl;
}

 

2.10. Деструктор ~Stack()
Очищення стеку, що виділений для об’єкту класу здійснюється у деструкторі, який викликає метод Free() описаний в п. 2.5.
// Звільнення пам'яті - деструктор
~Stack()
{
 Free();
}

 

2.11. Визначення, чи пустий стек. Метод IsEmpty()
// Повертає true, якщо стек пустий
bool IsEmpty()
{
 return size == 0;
}

 

2.12. Отримати розмір стеку. Метод Size()
// Повернути розмір стеку
int Size() const { return size; }

 

2.13. Конструктор копіювання Stack(const Stack<T>& obj)
В конструкторі копіювання виконується копіювання зовнішнього об’єкту-параметру у внутрішні структури даних. Для цього викликається функція Copy() реалізація якої описується в п. 2.4.
// Конструктор копіювання this<=obj
Stack(const Stack<T>& obj)
{
 // Обійти стек obj і зробити копію
 Copy(obj.head);
}

 

2.14. Оператор присвоєння копіюванням operator=(const Stack<T>& obj)
Оператор присвоєння копіюванням робить перевірку на те, чи є елементи в стеку. Якщо в стеку-приймачі є елементи, то цей стек звільняється шляхом виклику методу Free(). Копіювання стеку-джерела в стек-приймач здійснюється з допомогою методу Copy().
// Оператор присвоєння копіюванням
Stack<T>& operator=(const Stack<T>& obj)
{
 if (this != &obj)
 {
  if (size > 0)
   Free();
  Copy(obj.head);
 }
 return *this;
}

 

3. Скорочений програмний код класу Stack<T>
Скорочений програмний код класу з коментарями наведено нижче.
#include <iostream>
using namespace std;

template <class T>
class Stack
{
private:
 // Внутрішня структура
 template <class T>
 struct Node
 {
  T data;
  Node<T>* next;
 };

 Node<T>* head; // покажчик на вершину стеку
 unsigned int size = 0;

 // Функція Copy() - використовується, якщо потрібно
 // отримати копію стеку у внутрішні дані
 void Copy(Node<T>* _head)
 {
  ...
 }

 // Метод, що звільняє пам'ять під стек
 void Free()
 {
  ...
 }

public:
 // Створити пустий стек
 Stack()
 {
   ...
 }

 // Додати елемент до стеку
 void Push(T item)
 {
  ...
 }

 // Вивід стеку на екран
 void Show(string msg)
 {
  ...
 }

 // Звільнення пам'яті
 ~Stack()
 {
  ...
 }

 // Повертає true, якщо стек пустий
 bool IsEmpty()
 {
  ...
 }

 // Витягнути елемент зі стеку
 T Pop()
 {
  ...
 }

 // Повернути розмір стеку
 int Size() const
 {
  ...
 }

 // Конструктор копіювання this<=obj
 Stack(const Stack<T>& obj)
 {
  ...
 }

 // Оператор присвоєння копіюванням
 Stack<T>& operator=(const Stack<T>& obj)
 {
  ...
 }
};

 

4. Тест роботи класу. Функція main()
Функція main() використовується для тестування роботи класу стек і може мати довільний вигляд.
void main()
{
 Stack<int> S1;
 Stack<int> S3;
 S3 = S1;

 if (S3.IsEmpty())
  cout << "+";
 else
  cout << "-";

 S1.Push(10);
 S1.Push(15);
 S1.Push(20);
 cout << S1.Size() << endl;
 S1.Show("S1");

 Stack<int> S2 = S1;
 S2.Show("S2");

 S3 = S2;
 S3.Show("S3");

 if (S3.IsEmpty())
  cout << "+";
 else
  cout << "-";
}

 


Споріднені теми