C++. Кільцева черга. Розробка шаблонного класу, що реалізує кільцеву чергу

Кільцева черга. Розробка шаблонного класу, що реалізує кільцеву чергу


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Кільцева черга. Загальні відомості

Кільцева черга працює за принципом FIFO (First – In – First – Out): першим прийшов першим вийшов. Відмінність між кільцевою чергою та звичайною чергою полягає в способі виходу з черги першого елементу. У кільцевій черзі перший елемент переміщується в кінець черги. Прикладами кільцевої черги можуть бути рух тролейбусів за кільцевим маршрутом, круговорот води в природі тощо.

Кільцева черга. Переміщення першого елементу в кінець черги

Рисунок 1. Кільцева черга. Переміщення першого елементу в кінець черги

Кільцева черга працює за наступним принципом.

 1. Спочатку в чергу додаються елементи до тих пір, поки не буде досягнуто якогось максимуму. Елементи додаються в кінець черги.
 2. Після досягнення певної (максимальної) кількості елементів відбувається циклічна зміна першого елементу за наступним принципом: перший елемент черги переміщується в кінець черги, а всі інші елементи цієї черги зсуваються на одну позицію вперед. Таким чином, другий елемент черги стає першим, третій елемент стає другим і т.д.

Базовий перелік операції, що виконуються для кільцевої черги наступний:

 • додати новий елемент до черги;
 • перевірка, чи черга пуста;
 • перевірка, чи черга повна;
 • очищення черги (видалення усіх елементів черги);
 • витягнути перший елемент з черги і помістити в кінець черги.

 

2. Особливості програмної реалізації кільцевої черги

У програмній реалізації черга реалізована в класі QueueRing<T> у вигляді динамічного масиву.

У запропонованому класі QueueRing<T> реалізовано наступні внутрішні поля, що зберігають стан черги:

 • queue – останній елемент в черзі;
 • count – поточна кількість елементів у черзі (поточна довжина черги);
 • maxCount – максимальна кількість елементів у черзі (максимальна довжина черги).

Клас QueueRing<T> містить реалізацію наступних методів (функцій):

 • конструктор QueueRing(int) – створює чергу;
 • конструктор копіювання QueueRing(const QueueRing&) – викликається при присвоєнні однієї черги іншій під час оголошення;
 • оператор копіювання QueueRing(const QueueRing&) – викликається у випадку коли одній черзі присвоюється інша;
 • метод isEmpty() – перевірка, чи черга пуста;
 • метод Clear() – очищення черги;
 • метод isFull() – перевірка, чи черга повна;
 • Add(T) – додати новий елемент до черги;
 • Move() – витягнути перший елемент з черги і помістити в кінець черги;
 • метод Print() – вивести елементи черги.

За бажанням, клас QueueRing<T> може бути розширений шляхом додавання нових методів. Наприклад, отримати елемент черги за заданою позицією, додати групу елементів до черги, об’єднати дві черги тощо.

 

3. Програмний код шаблонного класу QueueRing<T>, що реалізує кільцеву чергу

 

#include <iostream>
using namespace std;

// Тема: Кільцева черга
template <typename T>
class QueueRing
{
private:
 T* queue; // останній елемент в черзі
 int count; // поточна довжина черги
 int maxCount; // максимальний розмір черги

 // Метод, що здійснює копіювання черги
 void Copy(const QueueRing<T>& obj)
 {
  // 1. Звільнити попередньо виділену пам'ять для черги
  if (maxCount > 0)
   delete[] queue;

  // 2. Скопіювати дані
  try
  {
   count = obj.count;
   maxCount = obj.maxCount;

   // виділити пам'ять для нової черги
   queue = new T[maxCount];

   // цикл копіювання даних
   for (int i = 0; i < maxCount; i++)
    queue[i] = obj.queue[i];
  }
  catch (bad_alloc e)
  {
   cout << e.what() << endl;
  }
 }

public:
 // Конструктор
 QueueRing(int _maxCount)
 {
  // Створити чергу розміром _maxCount
  try
  {
   maxCount = _maxCount;
   queue = new T[maxCount]; // виділити пам'ять для черги
   count = 0; // поки що черга пуста
  }
  catch (bad_alloc e)
  {
   cout << e.what() << endl;
  }
 }

 // Конструктор копіювання
 QueueRing(const QueueRing& obj)
 {
  Copy(obj);
 }

 // Оператор копіювання
 QueueRing<T> operator=(const QueueRing& obj)
 {
  Copy(obj);
  return *this;
 }

 // Очищення черги
 void Clear()
 {
  count = 0;
 }

 // Деструктор
 ~QueueRing()
 {
  if (maxCount > 0)
   delete[] queue; // звільнити пам'ять, виділену під чергу
 }

 // Перевірка, чи черга пуста?
 bool isEmpty()
 {
  return count == 0;
 }

 // Отримати кількість елементів черги
 int Count()
 {
  return count;
 }

 // Перевірка, чи черга повна?
 bool isFull()
 {
  return count == maxCount;
 }

 // Додати новий елемент до черги
 void Add(T item)
 {
  if (!isFull()) // якщо черга не заповнена
   queue[count++] = item;
 }

 // Витягнути перший елемент з черги і помістити в кінець черги
 bool Move()
 {
  if (!isEmpty()) // Якщо черга заповнена
  {
   // запам'ятати перший елемент
   T item = queue[0];

   // зсув елементів
   for (int i = 1; i < count; i++)
    queue[i - 1] = queue[i];

   // перший елемент записати в кінець черги
   queue[count - 1] = item;
   return true;
  }
  else
   return false;
 }

 // Метод, що виводить чергу
 void Print(string msg)
 {
  cout << msg + " ";
  for (int i = 0; i < count; i++)
   cout << queue[i] << " ";
  cout << endl;
 }
};

void main()
{
 // Створити чергу максимум з 4 елементів типу int
 QueueRing<int> Q(4);
 Q.Print("Q(4): ");

 // Додати до черги елементи
 Q.Add(25);
 Q.Add(30);
 Q.Add(70);
 Q.Add(10);
 Q.Add(7);
 Q.Print("Q.Add(...): ");

 // Зсунути елементи 1 раз
 Q.Move();
 Q.Print("Q.Move(): ");

 // Зсунути елементи ще 1 раз
 Q.Move();
 Q.Print("Q.Move(): ");

 QueueRing<int> Q2 = Q;
 Q2.Print("Q2: ");

 QueueRing<int> Q3 = Q;
 Q3.Print("Q3: ");
}

 

4. Пояснення до програмного коду деяких методів класу QueueRing<T>

На початку створюється пуста черга, яка не містить жодного елементу. Конструктор класу QueueRing(int) отримує один параметр: це є максимальний розмір черги. У конструкторі виділяється пам’ять для всього максимально-допустимого розміру черги.

Додавання елементу в кінець черги реалізовано в методі Add(). Елемент додається у випадку, якщо черга ще не заповнена до максимуму. Відбувається порівняння поточної довжини черги count з максимальною довжиною черги maxCount. Якщо черга заповнена (count==maxCount), то елемент в кінець черги не додається.

Після того, як черга досягає свого максимуму, можна реалізовувати циклічне переміщення елементів черги. Це здійснюється в методі Move(), який:

 • переміщає перший елемент в кінець черги;
 • здійснює циклічний зсув усіх наступних елементів на одну позицію вперед.

Метод Move() актуальний тільки якщо черга повна (count==maxCount).

Очищення черги здійснюється в методі Clear(). Для реалізації очищення онулюється значення поточної довжини черги. Пам’ять тут звільняти не потрібно.

Оскільки в класі присутній покажчик, то клас містить реалізацію конструктора копіювання та оператора копіювання. Конструктор копіювання та оператор копіювання реалізують коректне використання операції присвоєння (=) однієї черги іншій. Ці методи викликають внутрішній метод Copy(), який робить копію з черги. Конструктор копіювання та оператор копіювання необхідні для уникнення недоліків побітового копіювання. Більш детально про особливості побітового копіювання описується тут.

Деструктор ~QueueRing() звільняє пам’ять, виділену для черги.

 


Споріднені теми