Python. Модуль math. Гіперболічні функції
Модуль math. Гіперболічні функції


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Функція math.acosh(x). Обернений гіперболічний косинус

Функція math.acosh(x) обчислює обернений гіперболічний косинус від аргументу x.

Приклад.

# Функція math.acosh(x)
import math

x = 2.0
y = math.acosh(x) # y = 1.3169578969248166

 

2. Функція math.asinh(x). Обернений гіперболічний синус

Функція math.asinh(x) обчислює обернений гіперболічний синус від аргументу x.

Приклад.

# Функція math.asinh(x)
import math

x = -1.5
y = math.asinh(x) # y = -1.1947632172871094

 

3. Функція math.atanh(x). Обернений гіперболічний тангенс

Функція math.atanh(x) обчислює обернений гіперболічний тангенс від аргументу x.

Приклад.

# Функція math.atanh(x)
import math

x = 0.2
y = math.atanh(x) # y = 0.2027325540540822


 

4. Функція math.cosh(x). Гіперболічний косинус

Функція math.cosh(x) обчислює гіперболічний косинус аргументу x.

Приклад.

# Функція math.cosh(x)
import math

x = 0.2
y = math.cosh(x) # y = 1.020066755619076

 

5. Функція math.sinh(x). Гіперболічний синус

Функція math.sinh(x) обчислює гіперболічний синус аргументу x.

Приклад.

# Функція math.sinh(x)
import math

x = 0.2
y = math.sinh(x) # y = 1.020066755619076

 

6. Функція math.tanh(x). Гіперболічний тангенс

Функція math.tanh(x) обчислює гіперболічний тангенс від аргументу x.

Приклад.

# Функція math.tanh(x)
import math

x = 0.2
y = math.tanh(x) # y = 0.197375320224904

 


Зв’язані теми